Relacje inwestorskie (Investor Relations)
  1. Tworzenie działu relacji inwestorskich w ramach struktury firmy

 

-
formuła strony relacji inwestorskich
   
-
zakres informacji dostępnych na stronie relacji inwestorskich
   
-
przygotowanie i opracowanie tekstów umieszczanych w serwisie relacji inwestorskich

2.

Relacje z mediami

3.

Relacje z inwestorami

4.

Organizacja konferencji
prasowych i roadshow dla inwestorów

5.

Spotkania z analitykami

6.

Spotkania z dziennikarzami giełdowymi

7.

Monitoring i analiza mediów

8.

Opracowanie polityki informacyjnej firmy w zakresie komunikowania się z poszczególnymi grupami rynku kapitałowego

9.

Doradztwo w zakresie treści, formy i sposobu komunikacji z poszczególnymi grupami w ramach działań relacji inwestorskich

10.

Przygotowanie materiałów informacyjnych dla inwestorów i uczestników rynku kapitałowego:
   
-
komunikaty prasowe
   
-
prezentacje
   
-
broszury i biuletyny korporacyjne
   
-
raporty roczne
 
 
Copyright, Media Connect Agencja PR 2005-2015