PR korporacyjny to:

1.

Opracowywanie strategii pozycjonowania
lub repozycjonowania firmy

2.

Opracowywanie misji i wizji

3.

Relacje z mediami

4.

Zarządzanie wizerunkiem prezesa
i/lub kadry zarządzającej przedsiębiorstwa

5.

Kontakty z kluczowymi dla funkcjonowania firmy liderami opinii

6.

Komunikowanie business to business

7.

Prowadzenie dialogu z władzami i instytucjami życia publicznego

8.

Organizacja programów i koalicji

9.

Organizacja wydarzeń specjalnych

10.

Opracowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych

11.

Tworzenie koncepcji i zawartości stron internetowych

12.

Zarządzanie sytuacją kryzysową

13.

Komunikacja zewnętrzna w procesie fuzji i przejęć
 
 
 
Copyright, Media Connect Agencja PR 2005-2015