MEDIA CONNECT
 
Komunikacja wewnętrzna to:

1.

Opracowywanie i wdrażanie programów integracyjnych

2.

Organizacja imprez motywacyjnych, integracyjnych, etc.

3.

Opracowywanie konceptów konkursów motywacyjnych

4.

Komunikacja wewnętrzna w procesie fuzji
i przejęć

5.

Komunikowanie wewnętrzne trudnych kwestii

 

 
 
Copyright, Media Connect Agencja PR 2005-2015