Zaufali nam

Pracujemy zarówno dla firm z sektora logistycznego, nowych technologii, psychologii biznesu, producentów farmaceutycznych, kosmetycznych, FMCG, finansów. Promujemy również projekty UE. Nie stawiamy sobie żadnych ograniczeń. Praca z przedstawicielami różnych branż daje nam szansę zdobywania doświadczeń, a także porównywania podobnych problemów, czy sytuacji, które zdarzają się firmom o zupełnie odmiennej strukturze i branży.

   
 
 
Copyright, Media Connect Agencja PR 2005-2015