MEDIA CONNECT
 
Ważnym elementem strategii rozwoju naszej agencji jest prowadzenie działań zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Angażujemy się w działania, które przynoszą korzyść całemu społeczeństwu. Możliwość wspierania projektów mających na celu pomoc innym to dla nas naturalny etap rozwoju firmy.
Pierwszym krokiem stała się współpraca z Fundacją Psychoonkologii „Ogród Nadziei". Zostaliśmy partnerem Fundacji w 2007 roku. Zadaniem Media Connect jest pomoc w zakresie bieżących działań Public Relations skierowanych do mediów oraz wybranych grup otoczenia.


 
 
Copyright, Media Connect Agencja PR 2005-2015